Shop-theme-slider1
dich vu thiet ke web theo yeu cau
cai dat wordpress

Flash Sale

Thời gian khuyến mãi

 
 
-70%
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-67%
Original price was: 900,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-86%
Original price was: 1,400,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-84%
Original price was: 1,200,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-76%
Original price was: 1,250,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-80%
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-75%
Original price was: 800,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-50%
Original price was: 800,000VNĐ.Current price is: 400,000VNĐ.
-70%
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-80%
Original price was: 1,500,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.

Top sản phẩm bán chạy

Tổng hợp những sản phẩm bán chạy nhất trong tháng.

-50%
12/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-75%
19/04/20242024
Original price was: 2,000,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-70%
07/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-67%
01/05/20242024
Original price was: 1,500,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-50%
12/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-86%
13/04/20242024
Original price was: 1,400,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-62%
12/05/20242024
Original price was: 1,300,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-60%
12/05/20242024
Original price was: 1,250,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-80%
01/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-50%
12/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.

Mẫu giao diện Dựng Sẵn

Tổng hợp các mẫu giao diện dựng sẵn bằng Flatsome

-50%
04/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-62%
12/05/20242024
Original price was: 1,300,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-60%
12/05/20242024
Original price was: 1,250,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-60%
12/05/20242024
Original price was: 1,250,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-62%
12/05/20242024
Original price was: 1,300,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-62%
12/05/20242024
Original price was: 1,300,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-62%
12/05/20242024
Original price was: 1,300,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-73%
04/05/20242024
Original price was: 1,800,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-84%
12/05/20242024
Original price was: 3,000,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.
-50%
13/04/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 500,000VNĐ.

mẫu giao diện giá rẽ

Tổng hợp các mẫu giao diện giá rẽ

-80%
02/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-70%
03/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-67%
13/04/20242024
Original price was: 900,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-70%
01/05/20242024
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-77%
17/04/20242024
Original price was: 1,300,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-75%
04/05/20242024
Original price was: 800,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-71%
13/04/20242024
Original price was: 1,350,000VNĐ.Current price is: 400,000VNĐ.
-80%
30/4/20242024
Original price was: 1,500,000VNĐ.Current price is: 300,000VNĐ.
-75%
07/05/20242024
Original price was: 800,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.
-75%
07/05/20242024
Original price was: 800,000VNĐ.Current price is: 200,000VNĐ.

Plugin

-91%
14.06.20192.2.2001
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
04.07.20231.2.2003
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 11.12.2023 1.3.11
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
17.12.20203.0.4
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
13.07.20191.0.6
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
23.03.20241.12.0
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
24.04.20243.0.0
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 29.03.20244.1.4
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
24.04.20183.8.2
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 02.03.20241.2.8
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.

Template

-91%
24.04.20201.0.7
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
17.06.20237.1.2
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 07.10.2022 4.0.0
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
01.09.20173.2.3
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 10.05.20244.10.1
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 30.04.2024 2.0.12
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
22.07.2019 1.1.2
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 18.02.20232.6.2
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
12.04.20234.3.14
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.
-91%
 24.12.2022 1.4
Original price was: 1,000,000VNĐ.Current price is: 99,000VNĐ.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Plugin Check (PCP) – Ứng dụng kiểm tra lỗi và bảo mật plugin

Nếu bạn là 1 developer khi đưa các sản phẩm của mình lên kho ứng ...

Hướng dẫn cài đặt Plugin trên WordPress

Để cài đặt Plugin ở thư viện plugin WordPress hoặc upload file plugins từ dưới ...

Hướng dẫn thao tác đăng bài đơn giản nhất trên WordPress

Với người mới bắt đầu đăng bài lên website WordPress, tiếp cận với các tác ...

Hướng dẫn tạo menu website WordPress

Tạo menu trên website wordpress bạn sẽ cảm thấy dễ dàng để thêm menu chính, menu phụ và các liên ...

Hướng dẫn thêm mới sản phẩm trên Woocommerce WordPress

Để hỗ trợ các bạn quản trị website wordpress được tốt hơn Shop sẽ hướng dẫn các thao tác ...