1. Không chèn link vô nghĩa trong bài viết

triệt lông's Recent Activity