1. Không chèn link vô nghĩa trong bài viết

Điểm thưởng dành cho 3consauvn

  1. 1
    Thưởng vào: 12/3/17

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.